Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Plan restrukturyzacji spółki na najbliższe lata


Celem podstawowym realizacji planu restrukturyzacji jest: stabilizacja produkcyjno-ekonomiczna spółki i odzyskanie płynności finansowej, pozwalającej na prowadzenie normalnej działalności produkcyjno-handlowej z możliwością dalszego rozwoju firmy, restrukturyzacja organizacyjna i majątkowa oraz pozyskanie dodatkowych środków pomocowych na realizację niniejszego programu. Plan restrukturyzacji pozwoli także na przygotowanie struktury organizacyjnej i funkcjonalnej do prywatyzacji przedsiębiorstwa w drodze wykupu akcji przez inwestora strategicznego. Często zakłada się jednak, iż tym inwestorem może być akcjonariat pracowniczy z większościowym udziałem kapitałowym szerokiej kadry kierowniczej spółki. Warunkiem niezbędnym prywatyzacji jest odzyskanie przez spółkę zdolności funkcjonowania i konkurencji na rynku. Należy jednak stwierdzić, iż powodzenie przedsięwzięcia jest ściśle skorelowane z realizacją przyjętego programu inwestycyjnego, produkcyjnego i sprzedażowego. Odchylenia od tego programu wzmagają ryzyko powodzenia całego przedsięwzięcia. Niewątpliwie bardzo ważnym czynnikiem determinującym osiągnięcie zakładanych wyników ekonomiczno-finansowych jest konsekwentna realizacja programu inwestycyjnego pozwalająca na wzrost ilości produkcji i wydajności pracy, które z kolei powinny znaleźć swe odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży a tym samym w umocnieniu dotychczasowej pozycji tak na rynku krajowym jak i eksportowym. Istotnym czynnikiem jest również stworzenie możliwości nieprzerwanych dostaw surowca do spółki w ilości pozwalającej na osiągnięcie zakładanej wielkości produkcji.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900