Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Najważniejsze narzędzia zarządzania współczesnego menedżera - anatomia biznesu


Menedżer oznacza dyrektora, administratora, zarządzającego, zarządcę, przełożonego. Menedżer jest kierownikiem danego zespołu ludzkiego, jego rola sprowadza się do osiągnięcia przez zespół określonych celów. Cele te są postawione zespołowi lub też bierze on udział w ich realizacji. Na średnim szczeblu zarządzania mamy do czynienia z menedżerami zajmującymi stanowiska zastępców dyrektorów lub też kierowników dużych działów, głównych inżynierów, głównych ekonomistów, głównych księgowych. Podlegają oni menedżerom najwyższego szczebla zarządzania oraz kierują pracą zarówno menedżerów najniższego szczebla, jak też pracowników, tych zwłaszcza, którzy są zatrudnieni na tzw. samodzielnych stanowiskach. Najliczniejszą grupę w organizacji stanowią menedżerowie pierwszego, czyli najniższego szczebla. Często są to pracownicy nadzoru lub też kierujący ściśle określonym zespołem. Stanowiska, jakie można zaliczyć do tej kategorii zarządzania, są to np.: kierownik działu transportu, kierownik działu reklamacji, kierownik sekcji rozliczeń materiałów, kierownik magazynu. Na ogół kierują oni wyłącznie pracą szeregowych pracowników organizacji. W organizacji menedżerowie realizują tzw. funkcje zarządzania. Tak więc najważniejsze narzędzia zarządzania współczesnego menedżera, to: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola. Podczas planowania menedżer odpowiedzialny jest za wyznaczenie celu globalnego i wiązki celów szczegółowych, które przyczyniają się do jego realizacji. Menedżerowie szczebla centralnego ustalają cele globalne, jak też cele strategiczne, których realizacja dotyczyć będzie przedziału czasu od roku do pięciu lat. Tylko niekiedy wyznaczane są cele o jeszcze dłuższym horyzoncie czasu. Menedżerowie średniego szczebla przeważnie zajmują się planowaniem taktycznym, zwanym też planowaniem średniookresowym. Na ogół jest to okres od miesiąca do roku. Menedżerowie pierwszego szczebla kierowniczego ustalają plany, ale krótkoterminowe, dotyczące danego dnia lub też dekady. W etapie organizowania menedżerowie określają, kto i co powinien robić, żeby organizacja mogła osiągnąć swoje cele. Ustalają też hierarchię celów i zadań. W ramach tej funkcji określają dobór, rozmieszczenie i wyszkolenie personelu do wykonania określonych zadań w organizacji. Funkcja kierowania w literaturze przedmiotu bywa też określana jako: prowadzenie, przewodzenie, motywowanie, inicjowanie. Polega ona na tym, że menedżerowie powodują takie działania, by członkowie organizacji postępowali w sposób, który przyczyni się do osiągnięcia ustalonych celów. Menedżerowie realizujący tę funkcję pracują bezpośrednio z członkami organizacji i muszą dostarczać motywacji, która wśród podwładnych wyzwala skuteczność i energię. Podczas kontrolowania menedżerowie muszą spowodować, żeby działania personelu rzeczywiście prowadziły do osiągnięcia ustalonych celów. Funkcję tą można podzielić na następujące subfunkcje: określenie mierników oceny wykonania zadań, bieżący pomiar mierników oceny i porównywanie ich z miernikami założonymi, podejmowanie działań korygujących w sytuacji, kiedy występują odstępstwa.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900