Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w banku

 

Budownictwo, nie bez racji, nazywane jest kołem zamachowym gospodarki. Rosnąca koniunktura w tej dziedzinie wywołuje ożywienie również w przemyśle i usługach. Konieczne jest jednak stworzenie systemu aktywnego finansowania inwestycji w nieruchomości, gdyż są to inwestycje o ogromnych kosztach i rzadko kiedy inwestorzy są w stanie sfinansować je bez sięgania po środki z zewnątrz. Stwierdzenie to dotyczy zarówno inwestycji w nieruchomości o charakterze mieszkalnym (budownictwo mieszkaniowe), jak i gospodarczym (obiekty handlowo-usługowe, biurowe i przemysłowe oraz inwestycje infrastrukturalne). Szczególnie ważnym problemem jest stworzenie systemu finansowania mieszkalnictwa, gdyż tylko sprawnie funkcjonujący system kredytów hipotecznych, organizujący tzw. pierwotny rynek kredytów długoterminowych, umożliwia przerwanie koła zależności pomiędzy rozwojem rynku mieszkaniowego a koniecznością pomocy z budżetu państwa. Przy dużym niedoborze mieszkań, notowanym w Polsce, rozwój rynku mieszkaniowego jest bardzo ważnym celem społecznym i gospodarczym. W ciągu ostatnich kilku lat podjęto próby stworzenia warunków ramowych, które umożliwiałyby bankom pozyskiwanie długoterminowych środków finansowych. Uchwalona została Ustawa o obligacjach, Ustawa o popieraniu budownictwa mieszkaniowego, Ustawa o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Jak pokazała jednak praktyka, przeprowadzone dotychczas działania w tym zakresie nie są wystarczające. Nadal powszechnym zjawiskiem jest refinansowanie przez banki długoterminowych inwestycji krótko- i średnioterminowymi lokatami, co zwiększa ryzyko utrzymania płynności tych instytucji lub pożyczkami zagranicznymi. Poza tym system oparty na refinansowaniu kredytów hipotecznych przez depozyty ludności jest systemem drogim i w dłuższej perspektywie nie generuje wystarczającej ilości kapitału, co potwierdza doświadczenie krajów, gdzie system ten funkcjonuje. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku systemu kontraktowego. Kasy mieszkaniowe czy budowlane są instytucjami wyizolowanymi i uzależnionymi od dopływu środków do tych instytucji od deponentów lub budżetu państwa. Poza tym uzyskanie kredytu uzależnione jest od stosunkowo długiego okresu oszczędzania, co dodatkowo podraża koszty inwestycji, np. o koszty wynajmu lokalu w tym okresie. Istotnym źródłem finansowania inwestycji w nieruchomości w krajach gospodarki rynkowej są banki hipoteczne, a ściślej rzecz biorąc emitowane przez nie listy zastawne. Wydaje się więc, że mogłoby się okazać bardzo korzystne dla polskiego rynku finansowego uzupełnienie go o banki specjalizujące się w gromadzeniu długoterminowego kapitału poprzez emisję listów zastawnych bez konieczności sięgania po depozyty ludności. Zgromadzone w taki sposób długoterminowe środki finansowe byłyby następnie udostępniane w formie kredytów z przeznaczeniem przede wszystkim na inwestycje budowlane. Mówiąc o bankowości hipotecznej, należy odnieść się do definicji co to jest kredyt hipoteczny. Za sprawą kredytu hipotecznego zakup mieszkania lub domu od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej finansowany jest w całości przez bank. Zabezpieczeniem kredytu jest właśnie to samo mieszkanie – bank wpisany zostaje na hipotekę. Tak więc nie jest już potrzebny wkład własny; nie są też konieczne zabezpieczenia majątkowe ani poręczenia, które tak dotkliwie utrudniają uzyskanie tradycyjnego kredytu. W dodatku, kredyt hipoteczny rozłożony jest zazwyczaj na kilkanaście lat, a poszczególne raty są nisko oprocentowane. O bankowości hipotecznej można mówić wtedy, kiedy mamy do czynienia z procesem sekurytyzacji, tzn. procesem na rynku kapitałowym, poprzez który na bazie określonych wierzytelności (tu: kredytów hipotecznych) konstruowane są emisje papierów wartościowych czerpiące środki spłaty z tych wierzytelności. Bankowość hipoteczna sprowadza się więc do zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków hipotecznych. Podsumowując, w okresie kilku ostatnich lat obserwujemy gwałtowny wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Ubiegają się o nie już setki tysięcy osób. Nie odbywa się to bez problemów. Przed uzyskaniem kredytu trzeba załatwić liczne formalności, dokonać wyboru właściwego banku i przede wszystkim właściwego typu kredytu. Bardzo wiele typów kredytu i duże zróżnicowanie kosztów wcale nie ułatwiają wyboru.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900