Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Problematyka zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa

 

Problemy jakości wyrobów, usług, materiałów, pracy, maszyn, ludzi oraz dążenie do doskonalenia ich jakości były ważnym elementem i motorem rozwoju naszej cywilizacji, doprowadzając do wielu imponujących osiągnięć. Na przestrzeni wieków doskonalenie jakości odbywało się metodą „prób i błędów”, w oparciu o intuicyjne rozumienie problemów oraz obserwację potrzeb ówczesnych rynków i potrzeb uzyskiwania dominacji militarnej lub ekonomicznej. Bardzo wcześnie zdano sobie sprawę, że „zadowolenie klienta” może być źródłem korzyści producentów, pośredników i handlowców, mimo że często trzeba było pokonać duże trudności.
Rewolucja przemysłowa i rozwój cywilizacji przemysłowej i informatycznej spowodował rozwinięcie podstaw teoretycznych i wielu metod praktycznych, umożliwiających ekonomiczne uzyskiwanie wysokiej jakości wyrobów i usług. Ten dział wiedzy szczególnie szybko zaczął się rozwijać po II wojnie światowej, gdy zaczęły być wyraźnie zauważalne globalne zagrożenia dalszego rozwoju naszej cywilizacji: eksplozja demograficzna, wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów, coraz większa degradacja ziemi, powietrza, wody, lawinowo narastające zanieczyszczenia, odpady, śmietniska itp. Wszystko to spowodowało uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania zasobów, ochrony środowiska, poprawy stanu bezpieczeństwa i zdrowia oraz eliminowanie źródeł napięć i konfliktów społecznych i międzynarodowych.
Jednym z ważnych sposobów rozwiązywania tych problemów są działania projakościowe, których ostatecznym celem jest zadowolenie klienta (konsumenta, odbiorcy). Działania projakościowe determinowane są następującymi czynnikami:
1. Dążenie do poprawy sytuacji finansowej i zysków swojej firmy. Doświadczenie i obserwacja rynku wskazywały, że lepsze wyroby sprzedawały się lepiej mimo ich wyższej ceny. Klienci coraz częściej łatwiej akceptują podwyższoną cenę wyrobów dających im zadowolenie niż wyrobów tańszych, lecz gorszych. Dążenie to jest identyczne z dążeniami poszczególnych ludzi, zakodowanych w nich genetycznie w procesie rozwoju ewolucyjnego, które można nazwać ,,zachłannością”, chęcią posiadania coraz więcej i więcej. Obserwacja zachowań rynkowych klientów wskazuje, że awarie i uszkodzenia utrudniające użytkowanie wyrobów powodują, że aż dziewięciu spośród dziesięciu użytkowników nie wraca już do wyrobów danej marki. Klient zadowolony z zakupu dzieli się tą radością z dwoma innymi, a niezadowolony powiadamia o tym 8-16 osób;
2. Obawa i strach przed wyeliminowaniem z rynku w przypadku malejącej liczby klientów poszukujących wyroby firmy. Czynnik ten jest mocno motywujący, podobnie jak w przypadku pojedynczych ludzi, dla których obawa utraty pracy i zarobków może skutecznie pokonać takie ich cechy jak lenistwo, wygodnictwo, egoizm;
3. Coraz powszechniejsze rozumienie, że w sytuacji wyczerpywania nieodnawialnych zasobów (ropa naftowa, rudy, węgiel, minerały itp.) i stałego wzrostu ich kosztów należy je wykorzystywać możliwie najracjonalniej, dążyć do ich wielokrotnego wykorzystywania, chronić środowisko przed bezproduktywnym zanieczyszczaniem go odpadami. Zrozumienie tego samoczynnie nie przekłada się na działania projakościowe - konieczne są określone zarządzenia, dekrety, dyrektywy lub inne akty normatywne władz krajowych i międzynarodowych wymuszających określone postępowanie firm i ludzi.
Aby uzyskać określone efekty działań pro jakościowych, zagadnienia jakości muszą być wkomponowane w systemy zarządzania firmami. Udział tego modułu zarządzania jakością wśród innych (zarządzanie: strategiczne, finansami, zasobami ludzkimi, marketingiem) staje się coraz większy i coraz ważniejszy.
Dla wielu przedsiębiorstw zapewnienie odpowiedniej jakości wyrobów i obsługi klienta stało się zadaniem strategicznym. Osiąga się to poprzez wprowadzenie do przedsiębiorstw systemów kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management), odnoszących się nie tylko do wszystkich produktów i usług, lecz także do wszystkich pracowników, wszystkich procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również stosunków z jego partnerami w łańcuchu dostaw. Zintegrowany łańcuch dostaw stał się w przedsiębiorstwach hołdującym zasadom TQM jednym z podstawowych filarów ich jakościowych strategii, zaś synergiczne efekty partnerskiej współpracy z dostawcami, przewoźnikami czy oferentami innych usług logistycznych stanowią podstawę osiągania jakościowej przewagi nad konkurentami. Niezmiernie istotnym jest również koncentracja na klientach, zaspokojenie ich znanych i nieznanych potrzeb, oraz ich usatysfakcjonowanie. Przedsiębiorstwa zrozumiały, że nie wystarczy wyprodukować choćby najlepszej jakości wyrób, trzeba znaleźć klienta, który go kupi i tym samym zagwarantuje dochód. Wszystkie działania w łańcuchu dostaw powinny być zorientowane na końcowego odbiorcę.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900