Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Tworzenie i funkcjonowanie jednostki gospodarczej

 

Wśród podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku bardzo ważna grupę stanowią biura rachunkowe i doradcy podatkowi. To blisko kilkanaście tysięcy firm tworzących rynek usług księgowych. Specyfikacja działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie księgowości, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego, zachęca do wykorzystania w codziennej pracy profesjonalnych systemów informatycznych.
W potocznym rozumieniu obsługa finansowo-księgowa firm kojarzy się z prowadzeniem księgowości danej firmy. W rzeczywistości punkt ciężkości takiej obsługi stanowi nie przyjmowanie i księgowanie operacji gospodarczych w odpowiednich urządzeniach analitycznych lecz szeroko rozumiana fachowa obsługa finansowa firmy to jest: wynagrodzenia, naliczanie amortyzacji, cła, podatki, deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS oraz kompleksowe rozliczenia z budżetami. Tak więc biura rachunkowe, to firmy prowadzące działalność polegającą na świadczeniu usług dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie księgowości pełnej i uproszczonej, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego.
Księgowanie wszystkich operacji gospodarczych, w warunkach powszechnej konkurencji jest pod względem stopnia trudności rzeczą drugorzędną, tym bardziej ze zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych są od dawna w sposób szczegółowy ustalone i nie podlegają częstym zmianom. Gdyby chodziło tylko o księgowanie dowodów, warunki wykonywania tej pracy zarówno w biurze rachunkowym jak i w dziale księgowości małej czy średniej firmy byłyby podobne, dlatego wybór dotyczy tego czy zorganizować własną księgowość czy korzystać z usług biura rachunkowego. Natomiast jeśli chodzi o szeroko rozumianą obsługę finansową to biuro rachunkowe, z uwagi na możliwość koncentracji specjalistów ma zdecydowanie lepsze warunki do prowadzenie spraw finansowo- księgowych, oraz zdecydowanie większe możliwości śledzenia zmian przepisów a także zmian tychże przepisów.
Większe biura rachunkowe obsługują jednocześnie nawet kilkadziesiąt firm. Część z obsługiwanych większych firm często zajmuje się kilkoma branżami. Taki stan rzeczy powoduje, ze Biuro Rachunkowe na bieżąco ma do czynienia z różnymi rodzajami i formami działalności gospodarczej, a tym samym i ze specyfiką organizacyjno-prawną i ewidencyjno-księgowo-podatkową wielu branż, rodzajów i form działalności, występujących w Polsce. W ten sposób pracownicy Biura rachunkowego uzyskują bardzo szybko duży zakres doświadczeń zawodowych, przydatnych przy obsłudze poszczególnych klientów.
Na osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu biura rachunkowego składają się m.in. następujące elementy: kompetencje merytoryczne właściciela, dobra organizacja pracy, wyposażenie biura, umiejętność pozyskiwania klientów, dobór odpowiednich pracowników. Klienci stanowią najważniejszą wartość każdej firmy. Bez nich żadna firma nie może istnieć. Warto nauczyć się ich pozyskiwać i utrzymywać.
Problemem badawczym takiego materiału może być problematyka skomplikowanej procedury tworzenia i funkcjonowania biura rachunkowego. Pozostałe ważne problemy poruszane w pracy, to planowanie działalności biura rachunkowego i specyfika planowania w biurze rachunkowym oraz opracowanie i weryfikację planu działalności wraz z procedurą wdrażania planu działania. Można postawić sobie pytanie: jak trudna jest droga w celu utworzenia i funkcjonowania podmiotu, jakim jest biuro rachunkowe? Dodatkowe problemy (szczegółowe, to: jakie należy przejść etapy w celu utworzenia biura rachunkowego?, na czym polega tak naprawdę funkcjonowanie biura rachunkowego?, czy utworzenie biura rachunkowego w obecnych realiach rynku ma szansę powodzenia?
Działania związane z rozwojem biura rachunkowego, źródła jego finansowania, dobór pracowników oraz analiza i ocena działalności, a także zdobycie teoretycznej jak i praktycznej wiedzy na temat poszczególnych etapów rozpoczęcia działalności gospodarczej, to dalsze istotne zagadnienia, które można poruszyć w takim materiale.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900