Ankieta w pracy dyplomowej – krok po kroku

Obowiązkowym elementem pracy licencjackiej i magisterskiej jest rozdział badawczy. Zwykle jest to ostatni rozdział pracy – dla wielu promotorów jednak najważniejszy. Student przystępujący do obrony musi bowiem ująć w tym rozdziale swoją własną analizę i spostrzeżenia, udowadniając, że poruszony w pracy problem rozumie nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale też praktycznym. Jednym z najprostszych w realizacji narzędzi, odpowiednich do badawczej części pracy, jest ankieta.

Planując analizę przeprowadzonej ankiety w rozdziale badawczym należy dobrze zastanowić się nad jej strukturą. Jeszcze przed stworzeniem ankiety warto zapytać promotora o sugestie na ten temat. Obowiązkowe elementy stworzenia dobrej ankiety to:
1) odpowiedni dobór grupy badawczej – ilość osób ankietowanych (warto pamiętać, że ciężko wyciągnąć jakiekolwiek wnioski na podstawie odpowiedzi 10 osób, ale odpowiedzi od 100 osób również ciężko będzie uzyskać) a także przedział wiekowy (czy osoby ankietowane będą w wieku odpowiednim do poruszanego problemu, np. badając grupę studentów warto skupić się na osobach między 19-tym a 25-tym rokiem życia),
2) właściwy podział grupy badawczej – należy mieć na uwadze, że odpowiedzi z ankiet trzeba będzie zgrupować, aby móc znaleźć jakikolwiek trend i znaleźć odpowiedź na poruszany w pracy problem; jednymi z najpopularniejszych podziałów są np. płeć, wiek (lub przedział wiekowy przy dużym zakresie wieku ankietowanych, np. 21-25, 26-30 itd.), wykształcenie, miejsce zamieszkania (ze względu na ilość mieszkańców – wieś, małe, średnie i duże miasto bądź kraj), zarobki czy kwalifikacje zawodowe,
3) precyzyjna struktura pytań – najłatwiej zgrupować i przeanalizować pytania zamknięte, czyli takie, gdzie ankietowany ma do wyboru jedną z 2-5 odpowiedzi,
4) odpowiednia ilość pytań – podobnie jak z grupą badawczą, należy pamiętać, że ciężko będzie przeprowadzić analizę z 3 pytań, lecz tak samo ciężko – z 50; warto poprosić w tej kwestii promotora o jego wymagania.

Po stworzeniu ankiety zalecane jest jej skonsultowanie z promotorem jeszcze przed przystąpieniem do przeprowadzenia ankiety oraz pisania rozdziału badawczego. Pisząc najważniejszy rozdział w pracy warto mieć bowiem pewność, że tekst nie zostanie odrzucony przez promotora ze względu na nieodpowiednią koncepcję.

W razie pytań lub problemów związanych z tworzeniem bądź przeprowadzeniem ankiety do pracy dyplomowej serdecznie zapraszamy do kontaktu.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *