Prace dyplomowe i magisterskie – Jak napisać dobry wstęp

Dla wielu napisanie wstępu do pracy jest najtrudniejsze, a stara sprawdzona zasada mówi, aby wstęp pisać „na samym końcu” – co wydaje się nieco paradoksalne. W praktyce tak jednak jest, że w toku pisania Twojej pracy wiele się może zmienić. Nawet może uleć modyfikacji sam plan pracy (spis treści). Stąd napisanie wstępu na końcu, gdy już jesteś pewien, co zawierają Twoje rozważania, jest zdecydowanie dobrym pomysłem.

Podstawowe uwagi na które należy zwrócić szczególną uwagę pisząc wstęp do pracy:
1) Staraj się pisać bezosobowo, np.: 
     „w niniejszej pracy zdecydowano (przedstawiono) . . . ”,
2) Unikaj osobistych refleksji, np. zdań typu:
    „uważam, że ten temat jest . . .”,
3) Raczej stosuj czas przyszły, np.: 
     „w niniejszej pracy zostanie scharakteryzowana (opisana) . . .”,
4) Zadbaj, aby Twój wstęp zawierał przynajmniej kilka akapitów,
5) Pilnuj, aby Twój wstęp nie był chaotyczny,
     a miał uporządkowaną postać,
6) Unikaj zdań ocennych, to będzie właściwsze do zakończenia pracy
     czy wniosków z jej opracowania, np.: 
    „globalizacja to zdecydowanie niszczące dla świata zjawisko,
     co udowodnię w tej pracy”.

Jak powinien wyglądać właściwy wstęp?

We właściwie przygotowanym wstępie do pracy dyplomowej (magisterskiej) zalecamy, aby znalazły się następujące akapity: 
Wypunktowanie Akapit 1. Ogólne wprowadzenie, którym uzasadnisz wybór danego tematu, np. akapit rozważań o tym, że obecnie wiele jest czynników decydujących o konkurencyjności firmy, w tym i decydująca jest rola reklamy, jeśli w pracy będziesz pisać właśnie o budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy poprzez odpowiednią reklamę,
Wypunktowanie Akapit 2. Wprost określasz, co zmotywowało się do wyboru danego tematu, np. z uwagi na znaczenie reklamy w budowaniu przewagi konkurencyjnej nawet największych firm, zdecydowano, że tematem niniejszej pracy będzie zweryfikowanie znaczenia stosowanej reklamy w przedsiębiorstwie “X” w budowaniu jego przewagi konkurencyjnej,
Wypunktowanie Akapit 3. Wskazujesz, co jest celem głównym, a co celami szczegółowymi Twojej pracy,
Wypunktowanie Akapit 4. Opisujesz jaką strukturę będzie miała Twoja praca, np. praca będzie zawierać część teoretyczną (rozdział 1 i rozdział 2), jak i część empiryczną (rozdział 3),
Wypunktowanie Akapit 5-7. Zaprezentowanie zawartości rozważań w poszczególnych rozdziałach Twojej pracy,
Wypunktowanie Akapit 8. Wymieniasz na podstawie czego przygotowana będzie Twoja praca, np. niniejsza praca zostanie przygotowana na podstawie aktualnej literatury przedmiotu z dziedziny finansów, ekonomii, zarządzania.

Zapewniamy Cię, że jeśli zadbasz, aby Twój wstęp do pracy dyplomowej miał zaproponowaną strukturę, nawet najbardziej wymagająca osoba oceni go pozytywnie!

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór wstępu do pracy dyplomowej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *