Ujarzmij swój tekst – praktyczne porady tworzenia wciągających treści

Prace dyplomowe

Słowo. Zaczyna się od słowa. Tak rozpoczyna się wędrówka po prostych zdaniach, aż do rozbudowanych, złożonych wypowiedzi. Dzięki użyciu sentencji o różnej długości, w głowie czytającego litery, słowa i zdania zamieniają się w muzykę. Wspólnie tworzą melodię. Pewnie słyszysz ją już w tej chwili, czytając niniejszy akapit.

Redagując tekst, jesteś niczym kompozytor i dyrygent w jednym. Twoje nuty to słowa, a ich odpowiednie złożenie wiąże się z klęską lub powodzeniem recitalu- czy jak w tym przypadku; artykułu, opowiadania, wywiadu bądź opisu. Umiejętne posługiwanie się wyrazami jest absolutnie niezbędne na stanowisku redaktora, a styl budowania wypowiedzi tworzy zdolność nazywaną „lekkim piórem” – nie do przecenienia pisząc tekst od ludzi, dla ludzi. Niezależnie od tego, czy twoje doświadczenie w szeroko rozumianym zawodzie pisarza, bądź dziennikarza jest na poziomie Ernesta Hemingwaya, czy dopiero zaczynasz wędrówkę wśród labiryntu słów, poniższe rady sprawią, że praca redakcyjna stanie się przyjemniejsza, a same teksty- lepsze jakościowo.

Zaprzyjaźnij się z synonimami
Jedną z rzeczy niekorzystnie wpływających na płynność języka są powtórzenia. To nagminnie popełniany błąd, dotyczący rzeczowników, przymiotników, czy partykuł – pojawiające się w trzech zdaniach z rzędu słowo „również” brzmi z perspektywy czytelnika nienaturalnie. Dlatego warto zaprzyjaźnić się z klasycznym słownikiem synonimów, bądź jego cyfrową wersją. W znakomitej większości przypadków wyrazy bliskoznaczne będą brzmiały lepiej niż ponawianie tego samego zwrotu. Pamiętajmy jednak, aby nie przesadzić. Słynna scena z serialu Przyjaciele przedstawiała Joeya piszącego list- aby brzmieć bardziej wyszukanie, zastępował on słowa synonimami, między innymi stosując wyrażenie „punkt centralny” zamiast „serca”. Zawsze powinniśmy mieć z tyłu głowy myśl, że to, co tworzymy, trafia do czytelnika- a więc człowieka, poszukującego zwięzłych, interesujących, napisanych po ludzku informacji.

Wybierz swój gatunek
Studenci kierunków związanych z redakcją tekstu prawdopodobnie za jedne z mniej ciekawych zajęć uznają wszelkiego rodzaju gatunki literackie i dziennikarskie. Wbrew pozorom wiedza ta jest naprawdę użyteczna, zwłaszcza na początku przygody w roli pisarza. Wybrana forma ustala pewne ramy pracy, zgodnie z którymi powinniśmy podążać w trakcie tworzenia tekstu- inaczej wyglądać będzie wywiad, a inaczej relacja z wydarzenia czy informacja newsowa. Jeśli więc mamy do czynienia z konkretną formą po raz pierwszy, sprawdźmy funkcjonujące w danym gatunku zasady- to prosty sposób na poukładanie procesu tworzenia tekstu.

Podszlifuj znajomość Worda

Osoby parające się redakcją tekstu zazwyczaj nie wykorzystują w pełni potencjału tego programu- przy codziennej pracy nie jest to rzecz niezbędna, znacznie jednak usprawnia cały proces twórczy. Przede wszystkim, stosując odpowiednie zabiegi, możemy uprościć weryfikowanie artykułu pod kątem potencjalnych błędów. Rozpoczynając od przydatnego skrótu CTRL+F, który umożliwia znalezienie w tekście konkretnych fraz- jeśli więc pracujemy nad materiałem, w którym główne występujące słowa to: samochód, silnik i droga, wpisując je w wyszukiwarkę sprawdzimy, czy nie pojawiają się zbyt blisko siebie, aby w razie potrzeby mogły być zastąpione wyrazami bliskoznacznymi. Kolejny trik to zmiana wielkości czcionki- kiedy obcujemy z artykułem przez wiele godzin, jest już oczytany, w związku z tym możemy nie zauważyć występujących błędów. Poprzez powiększenie znaków (czy po prostu wydrukowanie tekstu) zmienimy perspektywę, by w konsekwencji wyłapać pomyłki. Poza tym, dla własnej, pisarskiej wygodny możemy zmienić kolor kartki czy całego interfejsu programu. Aby to zrobić, należy wejść w zakładkę Plik>Opcje>Personalizowanie kopii pakietu Microsoft Office, następnie możemy wybrać wśród dostępnych opcji tj. wyglądu białego, ciemnoszarego i kolorowego. Aby zmienić samą barwę kartki konieczne będzie kliknięcie Projektowanie>Kolor strony.

Wszystkie te porady są naturalnie sugestiami, które warto stosować podczas redakcji tekstu. Finalnie pamiętajmy jednak, że całość jest uzależniona od indywidualnego stylu, w jakim tworzymy publikację, a same zasady są po to, żeby je łamać. Łamać w sposób przemyślany i konsekwentny. Dzięki temu nie tylko pod szlifujemy swoje umiejętności redakcyjne, ale przede wszystkim stworzymy materiał, który odbiorca będzie czytał z niekłamaną przyjemnością.

Autor: Katarzyna Zgorzelska, w konsultacji z
TEB Edukacja

Ankieta w pracy dyplomowej – krok po kroku

Ankieta w pracy dyplomowej – krok po kroku

Obowiązkowym elementem pracy licencjackiej i magisterskiej jest rozdział badawczy. Zwykle jest to ostatni rozdział pracy – dla wielu promotorów jednak najważniejszy. Student przystępujący do obrony musi bowiem ująć w tym rozdziale swoją własną analizę i spostrzeżenia, udowadniając, że poruszony w pracy problem rozumie nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale też praktycznym. Jednym z najprostszych w realizacji narzędzi, odpowiednich do badawczej części pracy, jest ankieta.

Planując analizę przeprowadzonej ankiety w rozdziale badawczym należy dobrze zastanowić się nad jej strukturą. Jeszcze przed stworzeniem ankiety warto zapytać promotora o sugestie na ten temat. Obowiązkowe elementy stworzenia dobrej ankiety to:
1) odpowiedni dobór grupy badawczej – ilość osób ankietowanych (warto pamiętać, że ciężko wyciągnąć jakiekolwiek wnioski na podstawie odpowiedzi 10 osób, ale odpowiedzi od 100 osób również ciężko będzie uzyskać) a także przedział wiekowy (czy osoby ankietowane będą w wieku odpowiednim do poruszanego problemu, np. badając grupę studentów warto skupić się na osobach między 19-tym a 25-tym rokiem życia),
2) właściwy podział grupy badawczej – należy mieć na uwadze, że odpowiedzi z ankiet trzeba będzie zgrupować, aby móc znaleźć jakikolwiek trend i znaleźć odpowiedź na poruszany w pracy problem; jednymi z najpopularniejszych podziałów są np. płeć, wiek (lub przedział wiekowy przy dużym zakresie wieku ankietowanych, np. 21-25, 26-30 itd.), wykształcenie, miejsce zamieszkania (ze względu na ilość mieszkańców – wieś, małe, średnie i duże miasto bądź kraj), zarobki czy kwalifikacje zawodowe,
3) precyzyjna struktura pytań – najłatwiej zgrupować i przeanalizować pytania zamknięte, czyli takie, gdzie ankietowany ma do wyboru jedną z 2-5 odpowiedzi,
4) odpowiednia ilość pytań – podobnie jak z grupą badawczą, należy pamiętać, że ciężko będzie przeprowadzić analizę z 3 pytań, lecz tak samo ciężko – z 50; warto poprosić w tej kwestii promotora o jego wymagania.

Po stworzeniu ankiety zalecane jest jej skonsultowanie z promotorem jeszcze przed przystąpieniem do przeprowadzenia ankiety oraz pisania rozdziału badawczego. Pisząc najważniejszy rozdział w pracy warto mieć bowiem pewność, że tekst nie zostanie odrzucony przez promotora ze względu na nieodpowiednią koncepcję.

W razie pytań lub problemów związanych z tworzeniem bądź przeprowadzeniem ankiety do pracy dyplomowej serdecznie zapraszamy do kontaktu.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe i magisterskie – Jak napisać dobry wstęp

Prace dyplomowe i magisterskie - Jak napisać dobry wstęp

Dla wielu napisanie wstępu do pracy jest najtrudniejsze, a stara sprawdzona zasada mówi, aby wstęp pisać „na samym końcu” – co wydaje się nieco paradoksalne. W praktyce tak jednak jest, że w toku pisania Twojej pracy wiele się może zmienić. Nawet może uleć modyfikacji sam plan pracy (spis treści). Stąd napisanie wstępu na końcu, gdy już jesteś pewien, co zawierają Twoje rozważania, jest zdecydowanie dobrym pomysłem.

Podstawowe uwagi na które należy zwrócić szczególną uwagę pisząc wstęp do pracy:
1) Staraj się pisać bezosobowo, np.: 
     „w niniejszej pracy zdecydowano (przedstawiono) . . . ”,
2) Unikaj osobistych refleksji, np. zdań typu:
    „uważam, że ten temat jest . . .”,
3) Raczej stosuj czas przyszły, np.: 
     „w niniejszej pracy zostanie scharakteryzowana (opisana) . . .”,
4) Zadbaj, aby Twój wstęp zawierał przynajmniej kilka akapitów,
5) Pilnuj, aby Twój wstęp nie był chaotyczny,
     a miał uporządkowaną postać,
6) Unikaj zdań ocennych, to będzie właściwsze do zakończenia pracy
     czy wniosków z jej opracowania, np.: 
    „globalizacja to zdecydowanie niszczące dla świata zjawisko,
     co udowodnię w tej pracy”.

Jak powinien wyglądać właściwy wstęp?

We właściwie przygotowanym wstępie do pracy dyplomowej (magisterskiej) zalecamy, aby znalazły się następujące akapity: 
Wypunktowanie Akapit 1. Ogólne wprowadzenie, którym uzasadnisz wybór danego tematu, np. akapit rozważań o tym, że obecnie wiele jest czynników decydujących o konkurencyjności firmy, w tym i decydująca jest rola reklamy, jeśli w pracy będziesz pisać właśnie o budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy poprzez odpowiednią reklamę,
Wypunktowanie Akapit 2. Wprost określasz, co zmotywowało się do wyboru danego tematu, np. z uwagi na znaczenie reklamy w budowaniu przewagi konkurencyjnej nawet największych firm, zdecydowano, że tematem niniejszej pracy będzie zweryfikowanie znaczenia stosowanej reklamy w przedsiębiorstwie “X” w budowaniu jego przewagi konkurencyjnej,
Wypunktowanie Akapit 3. Wskazujesz, co jest celem głównym, a co celami szczegółowymi Twojej pracy,
Wypunktowanie Akapit 4. Opisujesz jaką strukturę będzie miała Twoja praca, np. praca będzie zawierać część teoretyczną (rozdział 1 i rozdział 2), jak i część empiryczną (rozdział 3),
Wypunktowanie Akapit 5-7. Zaprezentowanie zawartości rozważań w poszczególnych rozdziałach Twojej pracy,
Wypunktowanie Akapit 8. Wymieniasz na podstawie czego przygotowana będzie Twoja praca, np. niniejsza praca zostanie przygotowana na podstawie aktualnej literatury przedmiotu z dziedziny finansów, ekonomii, zarządzania.

Zapewniamy Cię, że jeśli zadbasz, aby Twój wstęp do pracy dyplomowej miał zaproponowaną strukturę, nawet najbardziej wymagająca osoba oceni go pozytywnie!

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór wstępu do pracy dyplomowej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Jak napisać dobrą pracę dyplomową? – Poradnik

Jak napisać pracę dyplomową? – FACHOWY PORADNIK

Pisanie pracy dyplomowej nie należy do najłatwiejszych zadań. Oprócz problemów ze znalezieniem odpowiedniego promotora, a następnie tematu pracy, studenci bardzo często borykają się z czystym brakiem zdolności do przelewania myśli na papier.

Poniżej znajdziesz proste i niezwykle przydatne porady, jak zabrać się za pisanie pracy dyplomowej. Poradnik ten znajduje swoje zastosowanie zarówno w przypadku prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich, jak również podyplomowych.

Jeżeli pomimo naszych wskazówek nadal trudno Ci będzie podjąć się pisania pracy, skontaktuj się z nami – mk@mkpublikacje.pl Oprócz fachowej pomocy w zakresie pisania prac dyplomowych służymy bezpłatną poradą w kwestii doboru tematu i skomponowania planu pracy.

======================

Wypunktowanie Krok 1 – Temat Pracy

Zastanów się, jaki temat w ramach Twojego kierunku / specjalności jest dla Ciebie ciekawy. Pamiętaj, że oprócz napisania i złażenia pracy w dziekanacie, trzeba ją będzie jeszcze obronić! Nie warto sugerować się pogłoskami o „ambitności” danego tematu. Dobre (i wysoko oceniane) prace to bardzo często proste i standardowe tematy. Pomyśl o przedmiotach które do tej pory zostały realizowane na Twoim kierunku; które zajęcia były dla Ciebie interesujące. To pierwszy krok, do znalezienia tematu właśnie dla Ciebie. Wybierz około trzech propozycji.

UWAGA!
JEŻELI JAKAŚ DZIEDZINA NIE INTERESUJE CIĘ ANI TROCHĘ, NIE PODEJMUJ JEJ W SWOJEJ PRACY!
OBRONA ŹLE DOBRANEGO TEMATU MOŻE STAĆ SIĘ DLA CIEBIE KOSZMAREM.
======================
Wypunktowanie Krok 2 – Literatura
Po wybraniu przykładowych tematów warto wybrać się do uczelnianej biblioteki i poszukać literatury, którą wykorzystasz w pracy. Sprawdź, czy literatura jest zróżnicowana pod względem autorów i wydawnictw, a także czy jest aktualna. Jeśli na dany temat znajdziesz zaledwie kilka książek, nie warto się go podejmować. Promotor będzie wymagał od Ciebie co najmniej kilkunastu/kilkudziesięciu (w zależności od poziomu pracy) pozycji w bibliografii, dobrze jest więc mieć dostęp do wielu zasobów. Oprócz tego, poszukaj w internecie artykułów na wybrany temat. Źródła internetowe są bardzo mile widziane w pracy, jeżeli pochodzą z renomowanych i znanych stron. Dobrze przeanalizowane i opisane własnymi słowami, mogą stanowić świetne urozmaicenie Twojej pracy. Wybierz temat, do którego znajdziesz dużo ciekawej literatury.
Jeżeli mimo powyższych wskazówek brakuje Ci pomysłu na dobry temat, skontaktuj się z nami – bezpłatnie dobierzemy dla Ciebie plan pracy.

UWAGA!
KOPIOWANIE TEKSTÓW Z INTERNETU TO PIERWSZY KROK DO ZOSTANIA SKREŚLONYM Z LISTY STUDENTÓW.
======================
Wypunktowanie Krok 3 – Plan pracy
Jeśli udało Ci się już wybrać odpowiedni temat pracy, musisz skomponować do niego plan. Każda praca powinna zawierać zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny (własne badania, spostrzeżenia). Plan pracy najlepiej konsultować z promotorem, aby doradził, co będzie mile widziane w pracy. Bardzo ważna w tym przypadku jest część praktyczna (badania własne). Przed skomponowaniem planu zastanów się, o czym będzie Twój rozdział badawczy i skąd pozyskasz do niego materiały. Twoja analiza tematu z rozdziałami teoretycznymi musi stanowić ciąg przyczynowo-skutkowy, warto więc poświęcić na to dużo uwagi.
Jeżeli mimo konsultacji z promotorem masz problem ze stworzeniem planu pracy, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci go skomponować zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań!

UWAGA!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PISANIA PRACY KONIECZNIE POPROŚ PROMOTORA O AKCEPTACJĘ PLANU PRACY. JEŻELI TEGO NIE ZROBISZ, PO NAPISANIU PRACY MOŻE SIĘ OKAZAĆ, ŻE PROMOTOROWI NIE SPODOBA SIĘ TWOJA WIZJA I CAŁA PRACA PÓJDZIE NA MARNE – TAKIE PRZYPADKI BARDZO CZĘSTO SIĘ ZDARZAJĄ!
======================
Wypunktowanie Krok 4 – Terminy
Po dobraniu tematu pracy i akceptacji jej planu przez promotora nie pozostaje nic innego, jak zaplanować jej napisanie. Przemyśl, w jakim tempie jesteś w stanie pisać teksty. Rozważ szczegóły: niektórzy lubią pisać codziennie poświęcając na to trochę czasu, inni potrzebują odciąć się od wszystkiego i usiąść do pisania na kilka godzin. Każdy posiada inne predyspozycje, warto więc je uwzględnić przy planowaniu pisania.
Dowiedz się, jakie terminy obowiązują Cie w dziekanacie. Nie zapominaj, że żaden promotor nie zaakceptuje pracy od razu, uwzględnij więc czas na ewentualne poprawki. Oczywiście, im lepiej pójdzie Ci pisanie, tym mniej będzie do poprawy.

UWAGA!
PODSTAWĄ NAPISANIA PRACY JEST KONSEKWENCJA. NIE NARZUCAJ SOBIE AMBITNEGO PLANU NIE DO OSIĄGNIĘCIA, BO BARDZO SZYBKO SIĘ ZDEMOTYWUJESZ. LEPIEJ ZAREZERWUJ W SWOIM KALENDARZU TYLE CZASU, ILE REALNIE JESTEŚ W STANIE POŚWIĘCIĆ NAPISANIE.
======================
Wypunktowanie Krok 5 – Pisanie pracy
W czasie pisania pracy warto wziąć pod uwagę następujące porady:
1) Przed przystąpieniem do pisania zapytaj promotora o tzw. standardy pisania prac. Promotor (lub dziekanat) powinien udzielić Ci informacji na temat technicznych wymogów pisania prac (czcionka, interlinia, marginesy, styl przypisów, rysunków, tabel i cytatów). Jeżeli nie zapoznasz się ze standardami przed rozpoczęciem pisania, licz się z tym, że po jej napisaniu trzeba będzie poświęcić wiele godzin na poprawki techniczne – z pozoru wydają się proste i łatwe, zajmują jednak wiele czasu i potrafią być bardzo frustrujące.
2) Zacznij pisanie od rozdziałów. Wstęp i zakończenie pracy najlepiej pisać na samym końcu, ponieważ trzeba w nich opisać, co znajdzie się w rozdziałach. Jeżeli zrobisz to na początku, po napisaniu pracy na pewno wiele będzie do zamiany lub do napisania od nowa – po co marnować czas?
3) Ustal z promotorem, że przypisy powielone („Op. cit.” i „Tamże” / „Ibidem”) wprowadzisz na samym końcu, po napisaniu całej pracy. Wprowadzając je na początku ryzykujesz pogubieniem się w przypisach jeśli pojawią się poprawki (a bardzo często dotyczą one dodawania i usuwania przypisów).
4) Nie zapominaj, że Twoja praca po oddaniu będzie sprawdzana raportem antyplagiatowym. Dowiedz się w dziekanacie, jaki jest dopuszczalny limit na Twojej uczelni. Pamiętaj o tym limicie wstawiając cytaty. Nie kopiuj tekstów z książek i Internetu – pisz własnymi słowami.
5) Dbaj o styl i interpunkcję – nawet małe błędy w dużej ilości są w stanie sprawić, że merytorycznie dobra praca będzie nisko oceniona.

UWAGA!
NIE PISZ W PRACY NIC, CZEGO NIE ROZUMIESZ W PEŁNI. NA OBRONIE MOŻE SPRAWIĆ CI TO PROBLEM!
======================

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór oryginalnej pracy dyplomowej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Recenzja

Recenzja

Recenzja książki dotyczy nie tylko przybliżenia znajdujących się w niej treści, ale również dokonania ich oceny. W recenzji warto odnieść się do tytułu książki i przeprowadzić próbę wyjaśnienia takiego sformułowania, a także oprzeć się na ciekawych cytatach potwierdzających znajomość zawartości recenzowanej pozycji.

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie recenzję na wysokim poziomie oraz w sposób przyciągający uwagę czytelnika. Możemy opracować również recenzję artykułu, filmu, pracy magisterskiej czy doktorskiej.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Artykuł

Artykuł

Artykuł to tekst zwykle przeznaczony do publikacji w gazecie, czasopiśmie lub dzienniku. Jego odbiorcami ma być szerokie grono czytelników, więc powinien być napisany w sposób przyciągający i utrzymujący uwagę. Artykuł powinien być interesujący, prezentować fakty oraz wydawać opinie i myśli. W zależności od grupy docelowej, może być formalny i nieformalny.

Jeśli potrzebujesz artykułu z dowolnej dziedziny nauki napisanego przez profesjonalistę, napisz do nas i zamów oryginalny materiał.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Referat

Referat

Referat to pisemne opracowanie najczęściej przygotowywane do ustnego wygłoszenia w jakimś gronie osób – na uczelni jest to grupa studentów. Ta forma opracowania podobnie jak tradycyjne wypracowanie zawiera trzy podstawowe składniki: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Aby zdobyć zainteresowanie słuchaczy pomyśleć o możliwości prezentowania wybranych treści przy użyciu prezentacji Power Point.
Referat to zazwyczaj kilkustronicowe opracowanie i samo jego napisanie nie zajmuje wiele czasu, jednak sporo pochłania samo przygotowanie i zebranie odpowiednich materiałów. My mamy dostęp do różnych źródeł i piszemy referaty z wielu dziedzin nauki – sprawdź i zleć nam przygotowanie oryginalnego referatu.

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór oryginalnego referatu, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Praca zaliczeniowa

Praca zaliczeniowa

Praca zaliczeniowa zawiera zazwyczaj kilka stron maszynopisu. Dotyczy różnej tematyki, a jej zadaniem jest pokazanie znajomości i zrozumienia danego zakresu tematycznego. Często jej celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy przekazanej na wykładach w połączeniu z zakresem ćwiczeń z danego przedmiotu.

Wymagania i formy prac zaliczeniowych są bardzo różne i zależą od uczelni, wydziału, dziedziny, jak również upodobań osoby zadającej przygotowanie danej pracy. Stąd też nasza prośba o przedstawienie wszystkich wymagań stawianych pracy zaliczeniowej, w której chcesz abyśmy Ci pomogli. Dostosujemy się do wszelkich zasad dotyczących nie tylko formy i treści pracy, ale również specyficznych zasad edycji tekstu oraz kryteriów oceny.

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór oryginalnej pracy zalieczniowej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Praca doktorska

Praca doktorska

Praca doktorska to inaczej dysertacja czy rozprawa doktorska. Jej przygotowanie wymaga sporego zaangażowania ze strony osoby piszącej. Należy posiadać wiedzę teoretyczną w danej dyscyplinie naukowej oraz w sposób umiejętny i oryginalny dokonać rozwiązania postawionego w pracy problemu naukowego. W pracy doktorskiej szczególny nacisk kładzie się na część analityczną pracy oraz własne wnioski doktoranta. Praca musi zawierać dokładny i krytyczny przegląd literatury odnoszący się nie tylko do wąskiego tematu pracy, ale również do ogólnego obszaru danej dyscypliny naukowej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu własnej pracy, zgłoś się do nas, a z pewnością unikniesz niepotrzebnych stresów i z łatwością uzyskasz wymarzony tytuł naukowy.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe i magisterskie – Wywiad

Prace dyplomowe i magisterskie - Wywiad

Wywiad dotyczy sytuacji bezpośredniej relacji interpersonalnej, w której osoba prowadząca wywiad zadaje respondentowi pytania w taki sposób, aby udzielone odpowiedzi pozostawały w związku z założoną w badaniach hipotezą. Formą wywiadu jest sondaż telefoniczny, który charakteryzuje się możliwością dotarcia do szerszego grona respondentów oraz większą jakością otrzymywanych danych.

Możemy opracować dla Ciebie sam kwestionariusz wywiadu lub dodatkowo przeprowadzić badania, których wyniki swobodnie możesz zaprezentować w swojej pracy dyplomowej, licencjackiej, czy magisterskiej.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900