Praca naukowa – konspekt pracy

Konspekt pracy dyplomowej

Konspekt pracy to notatka obejmująca informacje odnośnie struktury pracy i jej zawartości. Jest szczególnie przydatny w przygotowywaniu się do pisania prac licencjackich czy magisterskich. Najczęściej zamieszcza się w nim takie elementy jak: tytuł pracy, problem badawczy, cele i hipotezy, metody badań, założenia teoretyczne, plan i harmonogram pracy oraz proponowaną bibliografię, z której będzie się korzystać przy pisaniu pracy. Konspekt często jest wymagany od studentów w formie zaliczenia seminarium licencjackiego czy magisterskiego po pierwszym semestrze. Jest dowodem poszukiwań studenta i ogólnego rozeznania w problematyce, którą chce uczynić przedmiotem swojej pracy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w opracowaniu konspektu dla swojej przyszłej pracy skontaktuj się z nami i spokojnie czekaj na realizację zlecenia.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Praca naukowa – plan i bibliografia

Plan pracy i bibliografia

Plan pracy i bibliografia stanowią ważne elementy przygotowywania i zbierania materiałów do Twojej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Plan jest Twoim przewodnikiem w pisaniu poszczególnych części pracy, a bibliografia zawiera pozycje, do których należy sięgnąć w trakcie pisania części teoretycznej czy metodologicznej pracy. U nas możesz zamówić osobno gotowy plan pracy lub bibliografię albo obydwa dokumenty jednocześnie, co pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze i cenny czas.

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie zarówno plan, jak i wzór oryginalnej pracy dyplomowej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace magisterskie

Prace magisterskie

Prace magisterskie przygotowywane są na koniec studiów II stopnia (dawniej uzupełniające studia magisterskie) lub po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich. Po obronie pracy magisterskiej dyplomantowi zostaje nadany tytuł naukowy magistra w danej dziedzinie.

Przygotowanie odpowiedniej pracy magisterskiej wymaga dużego zaangażowania ze strony studenta i jest zadaniem bardzo stresującym dla osoby piszącej taką pracę po raz pierwszy. Pisanie prac magisterskich nie jest prostym zadaniem, z którym nie radzi sobie wielu studentów.

My mamy za sobą tysiące napisanych wzorów różnych prac magisterskich i nie ma dla nas trudnych tematów. Zaufaj nam i skorzystaj z naszej pomocy w pisaniu wzoru pracy magisterskiej. Zapraszamy do współpracy.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace licencjackie

Prace licencjackie przygotowywane są na koniec studiów licencjackich, mogą być teoretyczne lub badawcze. Obrona pracy licencjackiej daje dyplomantowi tytuł naukowy licencjata w danej dziedzinie. Pisanie pracy licencjackiej często odbywa się w stresujących dla studenta warunkach, bowiem pokrywa się z uczęszczaniem na wykłady i ćwiczenia na uczelni, koniecznością pisania prac zaliczeniowych z innych przedmiotów, pisaniem kolokwiów, testów oraz zdawaniem egzaminów. Jak na to wszystko można znaleźć czas? Jest to nie lada wyzwanie, zwłaszcza jeśli chce się napisać naprawdę dobrą pracę. 

My dla Ciebie napiszemy wzór pracy licencjackiej na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu możesz zająć się innymi sprawami na uczelni i przygotować się do obrony. Napisz do nas, my Ci pomożemy! 

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe, to pisemne prace, których napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze poddanie procedurze recenzji, jest konieczne do zdobycia przez ucznia, studenta, słuchacza lub doktoranta dyplomu ukończenia szkoły bądź uczelni, a zarazem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Typowa praca dyplomowa ma formę pisemnego opracowania, liczącego od kilkunastu do kilkuset stron (zazwyczaj kilkadziesiąt) i jest sprawozdaniem z przeprowadzonych przez jej autora działań. Może ona mieć charakter czysto teoretyczny lub może zawierać opis wykonanych eksperymentów czy obserwacji z natury. Na kierunkach artystycznych i inżynierskich praca dyplomowa może mieć charakter projektu. 

Formę redakcyjną prac dyplomowych w mniejszym lub większym stopniu precyzują lokalne przepisy poszczególnych szkół lub uczelni. Prace dyplomowe mają zwykle dość sformalizowaną strukturę. Składają się z wprowadzenia w temat, sformułowania celu, opisu sposobu realizacji celu oraz zakończenia. Kryteria oceny prac dyplomowych zwykle obejmują takie aspekty jak: doniosłość i ważność celu pracy, poprawność jego realizacji, trafność wniosków i spostrzeżeń, dobór i sposób wykorzystania jednostek piśmiennictwa, poprawność redakcji maszynopisu pracy. 

Można wyróżnić następujące rodzaje prac dyplomowych:
1) praca licencjacka – pisana na koniec studiów I stopnia licencjackich bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Pozytywna recenzja pracy oraz zdanie egzaminu licencjackiego (dyplomowego) upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata;
2) praca inżynierska – pisana na koniec studiów I stopnia inżynierskich bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Pozytywna recenzja pracy oraz zdanie egzaminu inżynierskiego upoważnia do posługiwania się tytułem inżyniera;
3) praca magisterska – pisana na koniec studiów II stopnia lub magisterskich. Pozytywne recenzje pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego upoważnia do posługiwania się tytułem magistra. Wyjątki to kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz weterynaria – absolwenci studiów na tych kierunkach nie piszą prac magisterskich;
4) praca doktorska zwana również dysertacją lub rozprawą doktorską – wymagana do uzyskania stopnia naukowego doktora. rozprawa habilitacyjna – będąca podstawą do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie  realizowane na koniec studiów pierwszego lub drugiego stopnia pisane są pod kontrolą i z pomocą promotora. 

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900​

Prace inżynierskie

Prace inżynierskie pisane są na koniec studiów inżynierskich I stopnia, bądź w połowie studiów magisterskich na uczelniach technicznych. Obrona pracy upoważnia dyplomanta do posługiwania się tytułem inżyniera. Najczęściej są to prace badawcze i projektowe, umożliwiające wyciągnięcie własnych wniosków przez przyszłego inżyniera. Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór oryginalnej pracy inżynierskiej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”.

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór oryginalnej pracy inżynierskiej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”. 

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900​

Prace naukowe – Plan pracy

Plan pracy, to niejako wykaz poszczególnych treści, które powinny znaleźć się w przygotowywanej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Chodzi o przedstawienie ogólnego układu pracy w podziale na kolejne rozdziały – ich zawartość można krótko omówić lub przedstawić w punktach. Plan stanowi podstawę przygotowywania wszelkich treści mających się znaleźć w pracy, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by był wyczerpujący i jasno sformułowany. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu planów z różnych dziedzin nauki i chętnie posłużymy pomocą w przygotowaniu Twojego planu pracy.

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór oryginalnej pracy dyplomowej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”. 

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900​

Prace naukowe – Literatura

Prace dyplomowe - MKPUBLIKACJE

Literatura (bibliografia), to uporządkowany alfabetycznie wykaz dokumentów wykorzystanych do pisania prac zaliczeniowych, dyplomowych, licencjackich, magisterskich i innych. W opisie pozycji książkowej należy uwzględnić:
Wypunktowanie nazwisko i pierwszą literę imienia autora,
Wypunktowanie tytuł pozycji,
Wypunktowanie wydawnictwo,
Wypunktowanie miejsce i rok wydania.

Zgromadzenie wykazu odpowiedniej literatury jest bardzo istotne przed przystąpieniem do pisania pracy dyplomowej, magisterskiej, itp. 
My możemy Ci pomóc i opracować odpowiedni zbiór bibliograficzny dostosowany do potrzeb Twojej przyszłej pracy.

Zamawiając u nas wzór pracy – bibliografię do niej otrzymujesz gratis!

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900