Prace dyplomowe i magisterskie – Ankieta

Prace dyplomowe i magisterskie - Ankieta

Ankiety należą do grupy tzw. technik standaryzowanych otrzymywania danych. W tym przypadku wykorzystuje się narzędzie kwestionariusza ankiety, przekazywanego respondentom do samodzielnego wypełnienia. W badaniach ankietowych prowadzonych na potrzeby prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich można wykorzystać gotowe kwestionariusze ankiety lub opracować własny.

Jeśli chcesz, możemy przygotować dla Ciebie odpowiednią ankietę, która posłuży do zebrania danych istotnych do napisania rozdziału praktycznego Twojej pracy. Nie musisz zamawiać całej pracy, zawsze możemy wykonać dla Ciebie dowolny jej fragment taki jak: ankieta, metodologia, zakończenie, bibliografia czy inne fragmenty.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe i magisterskie – Korekta edytorska

Prace dyplomowe i magisterskie - korekta edytorska

Jeśli masz już swoją pracę licencjacką czy pracę magisterską, a promotor wymaga dokonania jej korekty, z którą nie możesz sobie poradzić my na pewno Ci pomożemy. Wystarczy dokładnie przytoczyć nam sugestie promotora, a my wykonamy wszelkie poprawki udoskonalając Twoją pracę i ułatwiając jej obronę. Korekta pracy może dotyczyć zmian w treści pracy, poprawy stylu pisania, dopisania brakujących elementów itp.

Jeśli masz pracę do poprawy i nie jesteś pewien czy sobie z tym poradzisz, po prostu napisz do nas.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe i magisterskie – Streszczenie

Prace dyplomowe i magisterskie - Streszczenie

Streszczenie pracy (lub abstrakt) powinno znaleźć się na początku pracy licencjackiej czy magisterskiej. Jego opracowanie jest uzależnione od poszczególnych uczelni, bowiem często zdarza się, że nie jest praktykowane. Zawsze jednak powinno być wykonane w sposób wyjątkowo staranny i zrozumiały. Tę część pracy na pewno przeczyta każdy kto do niej zajrzy. W streszczeniu należy określić cel pracy, poruszane zagadnienia oraz wymienić podstawowe wnioski z badań.

Jeśli chcesz odpowiednio ubrać w słowa streszczenie swojej pracy zgłoś się do nas po profesjonalną pomoc w jego opracowaniu.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe i magisterskie – Wstęp i zakończenie

Prace dyplomowe i magisterskie - Wstęp i zakończenie

Wstęp i zakończenie to dwa istotne elementy pracy. Jeśli w pracy nie ma streszczenia, wystarczy zapoznać się właśnie z tymi częściami pracy, by mieć wgląd w poruszaną problematykę, poznać zakres prowadzonych badań i najważniejsze wnioski z nich płynące. W naszej ofercie znajdziesz możliwość skorzystania z pomocy w opracowaniu samego wstępu lub zakończenia, a w razie potrzeby możemy przygotować obydwa elementy. Profesjonalnie napisany wstęp i zakończenie z pewnością wzbogaci Twoją pracę i wpłynie na wyższą ocenę.

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór oryginalnej pracy dyplomowej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe i magisterskie – Zakończenie

Prace dyplomowe i magisterskie - Zakończenie

Zakończenie zawiera podsumowanie poruszanej w pracy problematyki. Należy tu się odnieść do celu pracy i określić czy został on osiągnięty. Jeśli w pracy postawiono hipotezy w zakończeniu trzeba przypomnieć ich treść i wskazać ich zasadność – potwierdzić lub odrzucić poszczególne hipotezy. Jest tutaj również miejsce na podzielenie się wynikającymi z przeprowadzonych badań wnioskami – ten element czasami stanowi odrębny punkt pracy lub znajduje się pod koniec rozdziału analitycznego.

Jeśli poszukujesz odpowiednio napisanego zakończenia do Twojej pracy, to dobrze trafiłeś – my na pewno staniemy na wysokości zadania!

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe i magisterskie – Wnioski z badań

Prace dyplomowe i magisterskie – Wnioski z badań

Wnioski z badań muszą być poparte wynikami badań własnych i mogą zostać wkomponowane w zakończenie czy podsumowanie pracy lub stanowić jej odrębną część.

Jeśli masz już przeprowadzoną analizę wyników swoich badań, a nie wiesz jak poprawnie sformułować wnioski z nich płynące, zapytaj nas o pomoc – na pewno nie odmówimy!

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe i magisterskie – Analiza wyników badań

Prace dyplomowe i magisterskie - Analiza wyników badań

Analiza wyników badań w pracach dyplomowych i magisterskich polega na zaprezentowaniu zebranego materiału badawczego w postaci syntetycznych i zbiorczych informacji. Do tego celu często wykorzystuje się zestawienia tabelaryczne oraz rysunki i wykresy. Wstępnie należy przeprowadzić charakterystykę próby badawczej pod względem zmiennych społeczno-demograficznych, takich jak wiek, płeć, poziom wykształcenia i inne istotne dla danej tematyki pracy (np. staż pracy, liczba dzieci w rodzinie, zarobki itd.). Następnie prezentuje się rozkład wyników badań. W analizie najczęściej wykorzystuje się rozkład procentowy i proporcje dla poszczególnych zmiennych, a w przypadku badania zależności należy uwzględnić wskaźnik istotności.

Jeśli masz już przeprowadzone badania i nie wiesz jak profesjonalnie dokonać analizy zebranego materiału, napisz do nas – my Ci pomożemy! Możemy zanalizować zebrane przez Ciebie dane, jak również przeprowadzić badania, jeśli nie masz możliwości zrobić tego we własnym zakresie.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe i magisterskie – Metodologia

Prace dyplomowe i magisterskie - Metodologia

Metodologia w pracy dyplomowej lub magisterskiej jako dział naukoznawstwa obejmuje wiedzę na temat metod badań naukowych, budowy systemów naukowych oraz wyrażania i utrwalania osiągnięć nauki. Takie sformułowanie może przestraszyć nie jednego studenta przygotowującego się do pisania części metodologicznej swojej pracy licencjackiej czy magisterskiej. To zrozumiałe – wszystko co obce wydaje się trudne i nie do przejścia. Pomożemy Ci w opracowaniu wszystkich elementów metodologicznych Twojej pracy, począwszy od przedmiotu i celu badań, poprzez sformułowanie problemów badawczych i hipotez, odpowiedni dobór metod, technik i narzędzi badawczych, a na organizacji i przebiegu badań własnych kończąc.

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór oryginalnej pracy dyplomowej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe i magisterskie – Teoria

Prace dyplomowe i magisterskie - Teoria

“Taka jest natura teorii, że gdy tylko człowiek ją wymyśli,
to przyswaja ona wszystko jako właściwy dla siebie pokarm;
zwykle od pierwszej chwili, gdy ją powołałeś do życia,
rośnie w siłę dzięki wszystkiemu co widzisz, czytasz i poznajesz”.
/Lavrence Sterne/

Część teoretyczna w pracy dyplomowej lub magisterskiej obejmuje zazwyczaj jeden lub dwa rozdziały pracy i ma za zadanie wyjaśnić zagadnienia, wokół których oscylują poruszane w ramach pracy problemy oraz przybliżyć wyniki prac związanych z tematyką prowadzonych badań. Niejednokrotnie zdarza się, iż cała praca licencjacka czy magisterska jest pracą teoretyczną niewymagającą prowadzenia badań własnych, co uzależnione jest przede wszystkim od poziomu trudności omawianej problematyki. U nas możesz zamówić cały wzór pracy lub też wybrane jej części, jak na przykład samą teorię lub tylko rozdział metodologiczny czy analityczny.

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór oryginalnej pracy dyplomowej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Prace dyplomowe i magisterskie – Wstęp

Wstęp do pracy dyplomowej i magisterskiej

Wstęp to bardzo ważny element każdej pracy pisemnej. W przypadku prac licencjackich i magisterskich ujmuje się w nim wprowadzenie do problematyki, cel i problemy badawcze oraz strukturę pracy w podziale na poszczególne rozdziały. Czasem wymaga się określenia przyczyn zainteresowania autora danym tematem oraz odniesienia do literatury, z której się korzystało. Zaleca się, by wstęp napisać dopiero po ukończeniu całej pracy, kiedy ma się wgląd we wszystkie elementy w niej zawarte. Dobry wstęp do pracy dyplomowej i magisterskiej zachęca do jej przeczytania i wpływa na pierwsze wrażenie promotora czy recenzenta pracy. Dlatego tak ważne jest napisanie go na wysokim poziomie, co dla nas nie stanowi żadnego problemu. Jeśli masz już swoją pracę i potrzebujesz odpowiednio opracowanego wstępu zgłoś się do nas.

Nasz serwis może przygotować dla Ciebie wzór oryginalnej pracy dyplomowej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i skupić się na innych „sprawach uczelnianych”.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900