Prace dyplomowe i magisterskie – Analiza wyników badań

Analiza wyników badań w pracach dyplomowych i magisterskich polega na zaprezentowaniu zebranego materiału badawczego w postaci syntetycznych i zbiorczych informacji. Do tego celu często wykorzystuje się zestawienia tabelaryczne oraz rysunki i wykresy. Wstępnie należy przeprowadzić charakterystykę próby badawczej pod względem zmiennych społeczno-demograficznych, takich jak wiek, płeć, poziom wykształcenia i inne istotne dla danej tematyki pracy (np. staż pracy, liczba dzieci w rodzinie, zarobki itd.). Następnie prezentuje się rozkład wyników badań. W analizie najczęściej wykorzystuje się rozkład procentowy i proporcje dla poszczególnych zmiennych, a w przypadku badania zależności należy uwzględnić wskaźnik istotności.

Jeśli masz już przeprowadzone badania i nie wiesz jak profesjonalnie dokonać analizy zebranego materiału, napisz do nas – my Ci pomożemy! Możemy zanalizować zebrane przez Ciebie dane, jak również przeprowadzić badania, jeśli nie masz możliwości zrobić tego we własnym zakresie.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *