Prace dyplomowe i magisterskie – Ankieta

Ankiety należą do grupy tzw. technik standaryzowanych otrzymywania danych. W tym przypadku wykorzystuje się narzędzie kwestionariusza ankiety, przekazywanego respondentom do samodzielnego wypełnienia. W badaniach ankietowych prowadzonych na potrzeby prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich można wykorzystać gotowe kwestionariusze ankiety lub opracować własny.

Jeśli chcesz, możemy przygotować dla Ciebie odpowiednią ankietę, która posłuży do zebrania danych istotnych do napisania rozdziału praktycznego Twojej pracy. Nie musisz zamawiać całej pracy, zawsze możemy wykonać dla Ciebie dowolny jej fragment taki jak: ankieta, metodologia, zakończenie, bibliografia czy inne fragmenty.

https://www.mkpublikacje.pl
mk@mkpublikacje.pl
Tel. +48 664 600 900

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *